" "

S úsmevom...

Usmievaj sa!
S úsmevom trhaj ružičky bolesti,
S úsmevom rozdávaj slová,
S úsmevom pomáhaj,
S úsmevom prijímaj nespravodlivosti,
S úsmevom nes pravdu o sebe,
S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú...
S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí,
S úsmevom kráčaj i keď si veľmi smutná,
S úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho,
ktorý všetku lož, zlobu, faloš a klam ľudí poznal prv než ty.
On teba už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste.
Aká nevďačná by som bola, keby som sa na všetko neusmiala!
Do neba treba ísť s úsmevom,
Boh nemá rád zachmúrených svätých.


Túto modlitbu sa modlievala slovenská svätica sestra Zdenka.


Poslala nám ju Anikó. Ďakujeme :-)